Algemene voorwaarden

Deze 'ReadyPatient'-website ('site') kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet zijn gekoppeld aan Zimmer Biomet, of diens moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiehouders, sponsors, agenten, partners, opvolgers en aangewezen partijen ('Zimmer Biomet'). Zimmer Biomet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel ten gevolge van toegang van gebruikers tot dergelijke sites. Links naar andere sites worden alleen aangeboden voor het gemak van de gebruikers van onze site. Zimmer Biomet heeft echter redelijke inspanningen geleverd om te verifiëren dat de URL's die naar externe websites verwijzen correct zijn, de bezoeker naar relevante organisaties verwijzen en actief waren ten tijde van de laatste herziening van de Zimmer Biomet-site.

Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat: 

  • Zimmer Biomet geen expliciete of impliciete garanties geeft over de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie weergegeven in de lijsten op deze site;
  • Zimmer Biomet onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk is jegens u of een andere persoon voor enige beslissing of actie die door u of een andere persoon wordt uitgevoerd die voortvloeit uit of verband houdt met informatie op de site;  
  • Zimmer Biomet geen goedkeuring geeft aan, of verwijzingen maakt of aanbevelingen doet met betrekking tot een bepaalde arts als gevolg van de vermelding van een arts op de site;
  • Zimmer Biomet niet verantwoordelijk is voor het verifiëren van de juistheid van enige vaardigheid, opleiding, ervaring of bekwaamheid van enige arts die op deze site wordt vermeld en u als enige verantwoordelijk bent om te verifiëren dat een bepaalde arts de juiste kwalificaties en vaardigheden heeft om een diagnose te stellen en u te behandelen;
  • Alleen een goed opgeleide en gekwalificeerde orthopedist een diagnose kan stellen of behandelingsopties kan aanbevelen, en;

  • U als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud van alle communicatie of andere interacties met een arts die op de site wordt vermeld..